Over ons.

Lawaisse Beursvennootschap NV werd opgericht in 1946 door de heer Marcel Lawaisse. Het bevindt zich nog steeds op zijn oorspronkelijke locatie, nl de Sint-Jorisstraat 6 te Kortrijk.

Medio de tachtiger jaren werd de leiding overgedragen aan dhr. Philippe Lawaisse. In 2005 werd de leiding versterkt dankzij de toetreding van dhr. Patrick Defreyne.

Naast de traditionele activiteiten van de aandelen-, obligatie-, en optiehandel heeft ons kantoor een goede reputatie voor zijn goudhandel en de uiterst concurrentiële prijzen die wij hierbij handhaven. Een pole-position die de dag van vandaag nog steeds bekleed wordt.

Mede door zijn onafhankelijkheid en zijn gepersonaliseerde aanpak waarbij veiligheid, rendement en continuïteit centraal staan blijft Lawaisse Beursvennootschap een sterke rol spelen in het financiële landschap.

Onze troeven.

Onafhankelijkheid

Aangezien wij als zelfstandige onderneming geen verplichtingen hebben ten opzichte van financiële instellingen of beursgenoteerde bedrijven kunnen wij volledig onafhankelijk adviseren.

Continuïteit

Aangezien wij voor onze klanten fungeren als financiële tussenpersoon kunnen wij de noodzakelijke lange termijnvisie steeds voor ogen houden. Lawaisse Beursvennootschap werkt al jaren met hetzelfde team, hetgeen de continuïteit ten goede komt: u heeft een vaste contactpersoon en er is op een regelmatige basis overleg over de portefeuille.

Gepersonaliseerd

Aangezien bij Lawaisse beursvennootschap het belang van de klant steeds vooropstaat gaan we samen met een vaste gesprekspartner de producten aanbevelen die het best in uw beleggingsstrategie passen. Wij streven er dan ook naar om een persoonlijke lange termijnrelatie met u uit te bouwen waardoor wij een nog beter inzicht krijgen in uw profiel en behoeften.

Transparantie

Om de transparantie voor u verder te vergroten werken we hoofdzakelijk met rechtstreekse lijnen in aandelen, obligaties, opties en goud. Daardoor weet u precies waarin u belegt en hoe hoog de kosten zijn. Onze politiek is dan ook om geen promotie te maken voor complexe of gestructureerde producten waarvan u niet precies weet waarin u belegt of hoe hoog de kosten zijn.

Algemeen

Erkenning door toezichthouder

Beursvennootschap Lawaisse is erkend door de NBB en de FSMA en moet voldoen aan strikte gedragsregels.

Segregatie van cliëntengelden en spreiding tussen bewaarnemers

Beursvennootschap Lawaisse is bij wet verplicht de gelden van haar cliënten te deponeren op afzonderlijke bankrekeningen. Deze bewarende banken erkennen dat de op deze rekeningen gedeponeerde gelden niet toebehoren aan de beursvennootschap maar aan de cliënten van de beursvennootschap. Gesegregeerde tegoeden zijn dus beschermd tegen de schuldeisers van de beursvennootschap mocht deze failliet gaan. Deze verplichting biedt een belangrijke bescherming aan het cliënteel en is niet van toepassing op banken.

De wetgeving verplicht de beursvennootschap er eveneens toe om de door haar cliënten gedeponeerde liquiditeiten te spreiden over meerdere banken.

Deponering effecten bij selecte bewaarnemers

Beursvennootschap Lawaisse deponeert de financiële instrumenten van haar cliënten bij derde bemiddelaars rekening houdende met hun deskundigheid en marktreputatie. Ook hiervoor zijn er met diverse bewaarders van financiële instrumenten scheidingsovereenkomsten afgesloten, waarmee de bewaargevers erkennen dat de gedeponeerde tegoeden toebehoren aan de cliënten van de beursvennootschap.

Beschermingsfonds

Het Beschermingsfonds voor Deposito’s en financiële Instrumenten biedt cliënten van beursvennootschap Lawaisse dezelfde garanties aan als voor cliënten van banken. Voor deposito’s bedraagt deze dekking 100.000 euro, financiële instrumenten zijn gedekt tot 20.000 euro.